THÔNG BÁO

HACK ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ: tăng tỉ lệ tướng trùng, tăng chí mạng và tăng phần trăm xuất hiện vật phẩm
Theo như đánh giá người dùng thì có khen có chê. Trước khi thuê nên cân nhắc :) không phai trách ad ko nói trước


Key đấu trường chân lý tạm tạm bảo trì vài  hôm để cập nhật