Thuê tool liên minh huyền thoại GOE & PVLOL

Phím tắt sự dụng tool:

  • Lần đầu vào trận nhấn F6 một lần duy nhất để Tool hoạt động.
  • Shift hiện Menu Tiếng Việt tùy chỉnh thoải mái trong đó
  • Bật tắt né phím K
  • Space Combo
  • X lashit
  • V farm
  • C cấu máu và fam
  • F5 ẩn tool

DOWLOAD FILE TOOL

 

  • Cập nhật ngày 2:00 3/11/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.