NẠP BẰNG THẺ CÀO

Thẻ đúng mà trả kết quả sai thì liên hệ nhanh ad để kiểm tra

NẠP TIỀN BẰNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Nhận 100% khi chuyển khoản
 NGÂN HÀNG + VÍ  TÊN TÀI KHOẢN  SỐ TÀI KHOẢN  CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
 vietcombank  Hồ sỹ tú  0101001173551  Tp vinh - Nghệ an
 vietinbank  Hồ sỹ tú  103006366030  
 Agribank  Hồ sỹ tú  3604205346740  
 ví momo  Hồ sỹ tú  0968984566  
 ví viettel play  Hồ sỹ tú  0968984566  

 

 

 

 


Payment via Paypal: contact through support