THÔNG BÁO

Video hướng dẫn cài đặt xem tại đây

Link tải 1                 Lưu ý: tắt chế độ DX12 đi nhé

Tính năng: Aimbot, Giảm giật 99%, wall esp màu, khung xương, kẻ ch....

Hướng dẫn tải game ROE - Ring of elysium


Chúng tôi đang mở miễn phí thử nghiệm tuần đầu tiên ra mắt hack roe.​