THÔNG BÁO

Video hướng dẫn cài đặt xem tại đây

Link tải 1               Link tải 2              Lưu ý: tắt chế độ DX12 đi nhé
Sự dụng aimbot có thể bị cấm
Windows 7 đang lỗi đen màn hình chờ fix

Tính năng: Aimbot, Giảm giật 99%, wall esp màu, khung xương, kẻ ch....

Hướng dẫn tải game ROE - Ring of elysium


Chúng tôi đang mở miễn phí thử nghiệm tuần đầu tiên ra mắt hack roe.​