THÔNG BÁO

Hôm nay thứ 4 pubg bảo trì cập nhật các bản hack sẻ được đóng lại. Sau khi cập nhật xong sẻ mở.

Ngày mai web sẻ đổi hệ thống mới mọi người hảy chuyển sang đây để thuê.
Vui lòng tạo lại tài khoản mới. Những ai còn tiền ở hệ thống cũ này liên hệ ad chuyển tiền sang.
Cách chuyển tiền vui lòng gửi số ID cả hệ thống cũ + mới cho ad hộ trợ là dc.

TRUY CẬP SANG HỆ THỐNG MỚI

 

DANH SÁCH PUBG HACK STEAM ĐANG BÁN