THÔNG BÁO
Hướng dẫn fake ip để chơi pubg lite ( ở win 10) https://youtu.be/AgfMrYO6deU
F1 - Hiển thị khoảng cách
F2 - Hiển thị khung trình phát
F3 - cho thấy số lượng bị giết
F4 - cho thấy mạch máu
F5 - Hiển thị vị trí xe..
F6 - Hiển thị vị trí của các khẩu pháo khác.
F7 - Nhấp chuột phải Nhấn nhiều lần để thay đổi vị trí khóa.
F8 - Đạn đuổi bắn bừa cũng chết - mặc định là 100% nên giảm xuống 30%
F10: Aimbot 

Dự kiến 1/9 sẻ cập nhật đưa vào hoạt động