THÔNG BÁO

BẢN APEX V2:   An toàn thấp (giá 105k/ngày) Update 12/5
Tính năng: Aimbot tự động ngắm, khung hộp, khoảng cách, thanh máu esp.....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ko hộ trợ windows ver 1809+1903..