HACK APEX LEGEND BẢN VIP VNCHEAT

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

DOWLOAD HACK APEX

  • CLICK TẢI HACK APEX 
  • Lưu ý: không nên bật tính năng No recoil nếu bật có thể bị cấm ( không bật sẻ an toàn)

NH NĂNG: 

  1. Aimbot
  2. wall khung hộp
  3. Kẻ chỉ
  4. vị trí ngắm aimbot
  5. Thanh máu
  6. khung hộp

LƯU Ý:

  1. Đổi máy sẻ bị trừ 5 giờ thời gian sự dụng của key
  2. Không đổi trả key khi thuê xong.